Logo - PKZ Slovakia, spol. s r.o. Logo - HWL

História

www.pkz.sk| O nás| História

Spoločnosť bola založená v januári roku 1996 ako spoločný podnik českých a slovenských zasielateľov. Hlavným cieľom spoločného podniku je poskytovať kvalitné logistické služby svojim zákazníkom. Od začiatku svojho pôsobenia poskytuje PKZ cestnú celovozovú a zbernú zásielkovú službu, colno-deklaračné služby, zmluvnú logistiku a poradenstvo v oblasti logistiky a zasielateľstva.

V roku 2000 bola otvorená nová pobočka PKZ v Bratislave so zameraním na riadenie leteckej a námornej prepravy. Aktívnym pôsobením vo všetkých oblastiach logistických služieb sa spoločnosť PKZ vypracovala na spoľahlivého a stabilného poskytovateľa logistických služieb na Slovensku.

V roku 2006 bola PKZ úspešne certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000 a naďalej aktívne pracuje na neustálom zlepšovaní kvality poskytovaných logistických služieb.

V roku 1996 začala PKZ spoluprácu s jednou z najvýznamnejších logistických spoločností na svete, firmou Hellmann Worldwide Logistics. Prostredníctvom celosvetovej siete spoločnosti Hellmann Worldwide Logistics dokáže PKZ zabezpečiť logistické služby pre svojich klientov na celom svete a táto spolupráca trvá dodnes.

Napriek celosvetovej ekonomickej kríze dokázala PKZ udržať svoju pozíciu na slovenskom logistickom trhu a naďalej úspešne poskytuje logistické služby svojim zákazníkom.